Бизнес план преди стартиране на бизнес, какво трябва да знаете

Бизнес публикации
16. May 2024
31 прегледа
Бизнес план преди стартиране на бизнес, какво трябва да знаете

Бизнес планът е предложение за вашия бизнес, което обхваща вашите непосредствени и бъдещи цели, средствата за постигане на тези цели и времевата линия, която трябва да ги постигнете. Това помага да се насочи първоначалната организация на вашия бизнес, уточнява как очаквате да растете, установявайки жизнеспособността на вашия бизнес и е от решаващо значение за осигуряване на финансиране от инвеститори (стъпка 7).

Дори ако има неизвестни елементи или груби оценки в плана ви, не забравяйте да напишете своето резюме – известно още като преглед – за да можете да обясните бизнеса си с възможно най-ясните термини.

Ако търсите начално ръководство, изтеглете шаблон за бизнес план от интернет и допълнете ако има нужда, разгледайте основните аспекти като приходи, разходи, маркетинг, финанси, SWOT анализ и т.н..

Тези ръководства ще ви преведат през описанието на вашия продукт, разработването на финансов план и изчисляването на вашите разходи. Обърнете специално внимание на следните точки, когато започвате нов бизнес.

Изберете внимателно името на вашия бизнес и се уверете, че можете да го регистрирате (вижте стъпка 6). Името не трябва да е трудно за изписване (или произнасяне), не трябва да ограничава вашия бизнес и не може да бъде търговска марка или да се използва от друг бизнес.

 Прогнозирането на вашите разходи е важно и силната финансова основа ще ви помогне да гарантирате, че числата са точни. Най-важното изчисление е да отделите време, за да определите точно стартовите си разходи. Ще трябва да вземете под внимание начина, по който различните разходи могат да струват повече или по-малко в зависимост от местоположението ви, включително стандартни заплати, закони за минималната работна заплата, стойност на имотите, наеми, бизнес застраховки, комунални услуги и държавни лицензи и такси.

Ще трябва да определите вашата бизнес структура:

Едноличен собственик – вие сте единственият собственик на неперсонифициран бизнес.

Партньорство – вие сте в партньорство с един или повече други хора, които споделят собствеността върху даден бизнес.

Създаването на бизнес план включва няколко етапа:

Проучване и анализ: Първият етап включва провеждане на проучване и анализ за събиране на информация за индустрията, пазара, конкурентите, целевите клиенти и други ключови фактори, които ще повлияят на успеха на бизнеса. Този етап може да включва провеждане на пазарни проучвания, анализиране на тенденциите и статистиката в индустрията и събиране на данни за конкурентите и техните силни и слаби страни.

Дефиниране на бизнеса: Вторият етап включва дефиниране на бизнес концепцията, включително продуктите или услугите, които ще се предлагат, целевия пазар и уникалното предложение за стойност, което отличава бизнеса от конкурентите. Този етап може да включва разработване на мисия, идентифициране на основните ценности на бизнеса и дефиниране на бизнес модела и потоците от приходи.

 

Разработване на стратегии: Третият етап включва разработване на стратегии за постигане на целите и задачите на бизнеса. Това може да включва разработване на стратегии за маркетинг и продажби, идентифициране на ключови партньорства и съюзи, разработване на ценова стратегия и идентифициране на потенциални източници на финансиране.

Финансово планиране: Четвъртият етап включва разработване на финансов план за бизнеса, включително прогнози за приходите, прогнози за паричните потоци и отчети за печалбите и загубите. Този етап може също да включва идентифициране на потенциални източници на финансиране и разработване на стратегия за финансиране.

Писане на плана: Последният етап включва събирането на всички изследвания, анализи и планиране в писмен документ. Бизнес планът трябва да бъде добре организиран и лесен за четене и трябва ясно да формулира бизнес концепцията, стратегиите и финансовите прогнози. Планът също трябва да се актуализира периодично, за да отразява промените в бизнес средата или други фактори, които могат да повлияят на успеха на бизнеса.

Като цяло създаването на бизнес план е критична стъпка в стартирането и развитието на успешен бизнес и изисква внимателно проучване, планиране и анализ, за да се гарантира, че планът е изчерпателен, реалистичен и постижим.

 

снимките са от pxhere.com 

Коментари

Няма добавени коментари към тази публикация

Добавете нов коментар

Трябва да сте влезли, за да добавите нов коментар. Вход
Бизнес ли сте ? Създайте акаунт
Нерегистриран
Здравейте wave
Добре дошли! Влезте или се регистрирайте